Διαγωνισμός 2018

Βραβευθέντες 2018
Κατηγορία Α'
 
1ο Βραβείο: Xρυσό μετάλλιο
Ηλιάδης Σταύρος
1ο Βραβείο: Xρυσό μετάλλιο
Τσατσανίδου Ειρήνη
 2o Βραβείο: Αργυρό μετάλλιο
Κουτσικανίδη  Φωτεινή
 2o Βραβείο: Αργυρό μετάλλιο
Λαζαρίδου  Μυρτώ
 3ο Βραβείο: Χάλκινο μετάλλιο
Ιωαννίδης Κυριάκος
Έπαινος
Θεριανός Χρύσανθος
Κατηγορία Β'
 
1ο Βραβείο: Xρυσό μετάλλιο
Ντουμπουρίδης  Μάριος-Ευτύχιος
 2o Βραβείο: Αργυρό μετάλλιο
Μαυρομουστάκης Χαρίλαος
 2o Βραβείο: Αργυρό μετάλλιο
Τηλικίδου Σταυρούλα 
Έπαινος
Μακρίδης Ιωάννης
Κατηγορία Γ'
 
 
Φιλοξενούμενη Κατηγορία
 
1ο Βραβείο: Xρυσό μετάλλιο
Αναστασίου Δαυίδ
 2o Βραβείο: Αργυρό μετάλλιο
Κωνσταντάκης  Απόστολος
 2o Βραβείο: Αργυρό μετάλλιο
Τουλόπουλος  Σωκράτης
 3ο Βραβείο: Χάλκινο μετάλλιο
Ψυχομάνη Μαρία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ακολουθήστε μας στο Facebook