2ος Πανελλήνιος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αυτοσχεδιασμού για πιάνο

 

Ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά 

(Thess Junior Piano Contest)

διοργανώνει
 

τον 2ο Πανελλήνιο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αυτοσχεδιασμού για πιάνο

2ος Πανελλήνιος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αυτοσχεδιασμού για πιάνο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπερνά την οριζόμενη. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε περίπτωση υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου εκτέλεσης έργου για κάθε κατηγορία.

 2. α ) Στον προκριματικό γύρο ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα επιλογής από 1 έως 2 ή από 1 έως 3 προκαθορισμένα θέματα, ανάλογα της κατηγορίας συμμετοχής του, που θα αναρτηθούν 45 ημέρες πριν την έναρξη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://juniorpianocontest.com

  β) Οι προκριθέντες στον τελικό γύρο θα διαγωνιστούν σε θέμα που θα τους δοθεί την ημέρα διεξαγωγής του τελικού γύρου του διαγωνισμού.

 3. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παραδώσουν μέσα σε φάκελο φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς τους ή πιστοποιητικό γεννήσεως.

 4. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σχετικό με την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

 5. Θα απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι.

 6. Οι διαγωνιζόμενοι που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο ή έπαινο θα πρέπει να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του διαγωνισμού.

 7. Το ποσό της συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 50€.

 8. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2023.
  Το αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου Σμυρναίων-Μικρασιατών «Ιωνική Εστία» στην τράπεζα Πειραιώς :
  IBAN GR48 01715590006559101964191

 9. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 16η Μαρτίου 2024. Το αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου Σμυρναίων – Μικρασιατών «Ιωνική Εστία» στην τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ GR48 01715590006559101964191
  Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί από διαφορετική τράπεζα (εκτός Πειραιώς) την προμήθεια του εμβάσματος αναλαμβάνει ο συμμετέχων.

  Η δήλωση συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο e-mail: junpianocont@gmail.com ή να κατατεθούν - αποσταλούν στη γραμματεία του Συλλόγου Σμυρναίων - Μικρασιατών «Η Ιωνική Εστία»,  Μιχαήλ Ψελλού 16, ΤΚ.54655 (είσοδος: Αλ. Μωραϊτίδη 2), με την ένδειξη 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά 2024.
 
 
Ο διαγωνισμός διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από το διήμερο της διεξαγωγής του.
Σε περίπτωση αντίρρησης σ'αυτήν τη δημοσιοποίηση παρακαλούμε να σημειωθεί στη δήλωση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου.
 
 
 
Κατηγορία Α:
(δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2006)
 
 • ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:
  Δικαίωμα εκτέλεσης 1 ή 2 αυτοσχεδιασμών βασιζόμενων σε 1 ή 2 από τα προκαθορισμένα θέματα αντίστοιχα, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 4 λεπτών

 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:
  Εκτέλεση 1 αυτοσχεδιασμού σε προκαθορισμένο θέμα που θα δοθεί την ημέρα του τελικού γύρου του διαγωνισμού στους προκριθέντες του προκριματικού γύρου, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 2 - 3 λεπτών
 
 
Κατηγορία Β:
(δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 1991)
 
 • ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:
  Δικαίωμα εκτέλεσης 1, 2 ή 3 αυτοσχεδιασμών βασιζόμενων σε 1,2 ή 3 από τα προκαθορισμένα θέματα αντίστοιχα, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 7 λεπτών

 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ:
  Εκτέλεση 1 αυτοσχεδιασμού σε προκαθορισμένο θέμα που θα δοθεί την ημέρα του τελικού γύρου του διαγωνισμού στους προκριθέντες του προκριματικού γύρου, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας 3 - 4 λεπτών
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Έλλη Ζαχαροπούλου
Συντονιστική Ομάδα Προγραμματισμού: Θέλξη Ματίκα, Αρετή Βώκου,
Ζωή Κισκίνη, Ελένη Κωστάκογλου, Δήμητρα Βαξεβανίδου
Λήψη Προκαθορισμένων Θεμάτων
 Κατηγορίας Α
 Κατηγορίας Β
Θέματα Τελικού Γύρου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ακολουθήστε μας στο Facebook