1ος Πανελλήνιος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πιάνου για τέσσερα χέρια


Ο 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά

(Thess Junior Piano Contest)
 
Διοργανώνει

τον 1ο Πανελλήνιο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Πιάνου για τέσσερα χέρια
 

1ος Πανελλήνιος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πιάνου για τέσσερα χέρια

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπερνά την οριζόμενη. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε περίπτωση υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου εκτέλεσης έργου για κάθε κατηγορία.

 2. Οι διαγωνιζόμενοι έχει το δικαίωμα επιλογής της σειράς εκτέλεσης των έργων.

 3. Η σειρά εμφάνισης θα οριστεί με κλήρωση την πρώτη μέρα του διαγωνισμού.

 4. Το πρόγραμμα των διαγωνιζομένων να παραδοθεί φωτοτυπημένο μέσα σε φάκελο, συνοδευόμενο από μια φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του πιστοποιητικού γεννήσεως των υποψηφίων.

 5. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σχετικό με την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

 6. Θα απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι.

 7. Οι διαγωνιζόμενοι που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο ή έπαινο θα πρέπει να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του διαγωνισμού.

 8. Το ποσό της συμμετοχής για κάθε ντουέτο στο διαγωνισμό είναι 40€.

 9. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2023.

  Το αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό
  του Συλλόγου Σμυρναίων-Μικρασιατών «Ιωνική Εστία» στην τράπεζα Πειραιώς:
  IBAN GR48 01715590006559101964191

 10. Η δήλωση συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο e-mail: junpianocont@gmail.com ή να κατατεθούν / αποσταλούν στη γραμματεία
  του Συλλόγου Σμυρναίων-Μικρασιατών «Η Ιωνική Εστία», Μιχαήλ Ψελλού 16 & Β.Κορνάρου, ΤΚ. 54655
  (είσοδος επί της Αλ.Μωραϊτίδη 2)
  με την ένδειξη: 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου για παιδιά 2023.
 
Ο διαγωνισμός διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από το διήμερο της διεξαγωγής του. Σε περίπτωση αντίρρησης σ'αυτήν τη δημοσιοποίηση παρακαλούμε να σημειωθεί στη δήλωση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου.
 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο κατηγορίες:


Κατηγορία Α:

(δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002)

- ΕΝΑΣ ΓΥΡΟΣ:
• Δύο έργα διαφορετικών συνθετών συνολικής χρονικής διάρκειας έως 10 λεπτά
 
 
 
Κατηγορία Β:
(δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 1996)
 
- ΕΝΑΣ ΓΥΡΟΣ :
• Δύο έργα διαφορετικών συνθετών συνολικής διάρκειας έως 15 λεπτά 
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ακολουθήστε μας στο Facebook